Error: Během překladu šablony nastala chyba - GOODRESULT(F1000000002D:CACHE)

Kód chyby: 424
Řádek: 0
Zdroj chyby: Microsoft VBScript - chyba při běhu programu
Parametry skriptu: path=produkty/chranicovy-modul-pro-ex9b-3-npol-in=63a-idn=30ma
Session ID: 149487413
Popis chyby: Je požadován objekt.
Kod:
html.addLine("")
p.ebParams("Page.Title").Value = object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & " :: ARGOS ELEKTRO, a.s."
html.addLine("^*^^*^^*^")
if object.getValue("Path").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
p.ebParams("Page.Title").Value = ""
html.addLine("^*^
^*^ Katalog produktů^*^ ")
object.getValue("Path").moveLast()
html.addLine("^*^ ")
p.ebParams("CategoryName").Value = replace(replace ( p.ebParams("CategoryName").Value , "", ""), "", "")
html.addLine("^*^ ")
for i = 0 to object.getValue("Path").Count()
html.addLine("^*^ ")
nazev = replace(replace ( object.getValue("Path").Item.getValue("Nazev") , "", ""), "", "")
html.addLine("^*^
^*^ ")
if i < object.getValue("Path").Count() then
html.addLine("^*^ " & nazev & "^*^ ")
else
html.addLine("^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Path").movePrev()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine(" ^*^
^*^
^*^")
end if
html.addLine("^*^^*^
^*^
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
if isNumeric( object.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") ) And isNumeric( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena") ) then
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Cena") > 0 then
html.addLine("^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", VYPRODEJ, ") then
html.addLine("^*^
^*^ Výprodej^*^ ")
akcniCenaSDPH = object.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") + ( (object.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") / 100) * object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") )
html.addLine("^*^ " & -1*fix( 100 - (( akcniCenaSDPH * 100 ) / ( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena") * p.ebParams("Session.Cust_kurz").Value ))) & "%^*^
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ Akce^*^ ")
akcniCenaSDPH = object.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") + ( object.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") / 100 * object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") )
html.addLine("^*^ " & -1*fix( 100 - (( akcniCenaSDPH * 100 ) / ( object.getValue("Good").Item.getValue("Cena") * p.ebParams("Session.Cust_kurz").Value ))) & "%^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", NOVINKA, ") then
html.addLine("
Novinka
")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", TOP, ") then
html.addLine("
Top produkt
")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").Count() > 0 or object.getValue("Good").Item.getValue("Objects").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").Count()
html.addLine("^*^ ^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Photos").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Objects").Count()
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Objects").Item.getValue("Url") <> "" then
html.addLine("^*^ ^*^
^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Objects").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^
^*^

" & object.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "

^*^
^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^ ^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") <> "" then
html.addLine("^*^
^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") & "^*^ ")
if len( object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") & "" ) > 200 then
html.addLine("^*^ ...více^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Doplnujici_Informace") <> "" then
html.addLine("^*^
^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Doplnujici_Informace") & "^*^ ")
if len( object.getValue("Good").Item.getValue("Doplnujici_Informace") & "" ) > 200 then
html.addLine("^*^ ...více^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaSDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & "
^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & " bez DPH
^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^
Dostupnost^*^
^*^ ")

blnSkladem = object.getValue("Good").Item.getValue("SkladovaPolozka")
if isnumeric( object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") ) then
blnSkladem = (object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") > 0 )
end if

html.addLine("^*^ ")
if blnSkladem then
html.addLine("^*^  skladem " & object.getValue("Good").Item.getValue("Zasoby") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "^*^ ")
else
html.addLine("^*^  skladem 0 " & object.getValue("Good").Item.getValue("MJ") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^
Daň" & object.getValue("Good").Item.getValue("Dan") & "%
^*^
Kód produktu" & object.getValue("Good").Item.getValue("Cislo") & "
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Compare") then
html.addLine("^*^  Odebrat^*^ ")
else
html.addLine("^*^  Porovnat^*^ ")
end if
html.addLine("^*^  | ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Favorite") then
html.addLine("^*^  Odebrat z oblíbených^*^ ")
else
html.addLine("^*^  Přidat k oblíbeným^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^ informace^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ke stažení^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ^*^
^*^
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Count()
html.addLine("^*^
" & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Item.getValue("Parameter") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").Item.getValue("Value") & "
^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Parameters").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Sirka") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("SIRKA") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Sirka") & "
^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Vyska") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("VYSKA") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Vyska") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Hloubka") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("HLOUBKA") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Hloubka") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") <> "" and object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") <> "0" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("HMOTNOST") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Hmotnost") & " kg
^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Barva") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("BARVA") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Barva") & "
^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Material") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("MATERIAL") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("Material") & "
^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("BaleniPozn") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("POZNAMKA_K_BALENI") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("BaleniPozn") & "
^*^ ")
end if
html.addLine(" ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") <> "" then
html.addLine("^*^
" & MWRes("DALSI_POPIS") & "" & object.getValue("Good").Item.getValue("PopisProdej") & "
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^

Potřebujete poradit?

^*^
^*^
+420 800 333 380
^*^
+420 596 133 728
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
for i = 1 to object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Count()
html.addLine("^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Files").Item.getValue("Name") & "^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Files").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
^*^
^*^^*^")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
addToCartIndex = 300
html.addLine("^*^
^*^
^*^

Příbuzné produkty

^*^ ><^*^
^*^ ")
finalIndex = addToCartIndex+object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Count()
html.addLine("^*^
^*^ ")
for i = addToCartIndex+1 to finalIndex
html.addLine("^*^
^*^ ^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Parameter_Fotografie") <> "" then
html.addLine("^*^
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
if isNumeric( object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") ) And isNumeric( object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cena") ) then
html.addLine("^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cena") > 0 then
html.addLine("^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", VYPRODEJ, ") then
html.addLine("^*^
^*^ Výprodej^*^ ")
akcniCenaSDPH = object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") + ( (object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") / 100) * object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Dan") )
html.addLine("^*^ " & -1*fix( 100 - (( akcniCenaSDPH * 100 ) / object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cena") )) & "%^*^
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
^*^ Akce^*^ ")
akcniCenaSDPH = object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") + ( object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("AkcniCenaCena") / 100 * object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Dan") )
html.addLine("^*^ " & -1*fix( 100 - (( akcniCenaSDPH * 100 ) / object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Cena") )) & "%^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", NOVINKA, ") then
html.addLine("
Novinka
")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ")
if instr(object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Specifikace"), ", TOP, ") then
html.addLine("
Top produkt
")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^

" & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Nazev") & "

^*^
^*^ " & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("VaseCenaBezDPH") & " " & object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Mena") & " bez DPH^*^
^*^
^*^
Do košíku
^*^ ")
if object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").Item.getValue("Good").Item.getValue("Compare") then
html.addLine("^*^
Odebrat
^*^ ")
else
html.addLine("^*^
Porovnat
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^
^*^ ")
object.getValue("Good").Item.getValue("Souvztaznosti").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ^*^
^*^ ^*^ ")
addToCartIndex = finalIndex
html.addLine("^*^
^*^")
end if
html.addLine("")